Appartementen / Woningen

Komen-waasten Sint-Jansgrachtstraat

Dit kleinschalig project in het centrum ligt aan een kruispunt en is belast met een erfdienstbaarheid van doorgang. Een van beide straten zou vernieuwd worden en er wordt een parkeerstrook aangelegd.

Yess-vastgoed neemt het initiatief tot overleg met de overheid, promotor en overige diensten om het ontwerp van de wegenis bij te sturen zodat de woningen een inrit naar hun garage krijgen.

Een deel van de parkeerplaatsen wordt verplaatst naar de overkant van de straat. Hierdoor krijgt de ontwikkelaar de mogelijkheid om garages in de woningen te voorzien en wordt de snelheid in het volle centrum getemperd. Een win-win voor de buurtbewoners en de stad. 

Appartementen / Woningen Komen-waasten Sint-Jansgrachtstraat